Com aconseguir-ho:


Els passos a seguir s'inicien amb l'elaboració d'un diagnòstic de la situació, per esbrinar quin tipus de clients té l'empresa, com segmentar-los, quins són les seves necessitats i els seus hàbits de consum i altres variables necessàries.


Una vegada obtingudes aquestes dades, es pot dividir els clients agrupant-los per elaborar una estratègia de producte/servei, vendes i comunicació adequada, dissenyant i implementant els canvis estructurals que siguin necessaris per aplicar les estratègies i posant en funcionament les eines per portar la informació fins a les persones que estan en contacte directes amb el client, a fi que la utilitzin en funció dels objectius marcats.


 

El futur de les organitzacions i les nacions dependrà cada vegada més
de la seva capacitat per apendre col.lectivament

Peter Senge

 

e-fidelia