ESTIMA FIDELITZAR ELS SEUS CLIENTS? CONEGUI'LS!

Un programa de fidelització no consisteix a implantar una estratègia de coneixement i relació amb clients a qualsevol preu sinó que és necessari analitzar les necessitats de la companyia buscant els segments més rendibles de la mateixa, utilitzant una segmentació precisa així com un millor i major coneixement dels seus clients per executar campanyes més efectives, enfortir la lleialtat i multiplicar els beneficis.


Sol coneixent a la perfecció els consumidors, pot saber-ne el que aquests volen i oferir-li-ho, construint una verdadera relació de llarg recorregut amb els clients. Si un no sap qui són els clients ni què volen, fins a la campanya de màrqueting més ambiciosa només tindrà resultats erràtics.
Per construir i mantenir relacions duradores i rendibles amb els clients es requereixen canvis en l'organització i la cultura corporativa. Resulta imprescindible aplicar tecnologies avançades i habilitats analítiques per monitoritzar constantment els resultats de les campanyes i les reaccions dels consumidors en mercats sempre fluctuants.

En definitiva, sosté Accenture, es necessita un compromís total, un verdader màrqueting científic amb una consigna en ment: la fidelització del client no és una destinació|destí a la qual es pot arribar. És un viatge que mai no acaba en què s'ha d'embarcar qualsevol companyia que pretengui créixer sustentablemente.