L'EXTERNALITZACIÓ


L'externalització o Outsourcing de la gestió dels programes de fidelització és pràcticament obligat ja que requereixen grans quantitats de recursos en tots els sentits (Humans, econòmics...) que no són assumibles per la PIME.


L'Outsourcing va començar fa mes de 20 anys amb serveis de nul valor afegit com la netedat|neteja o la seguretat, posteriorment es utilitzo amb serveis amb més valor afegit com a personal, logística...però fins i tot no eren aspectes estratègics de la companyia. Fins a això canvi un dia i es va començar a externalitzar conceptes impensables com la I+D o la realització del pla de negoci actuant ja no com a simples sots contractats sinó com a verdaders partners de les empreses. Aquesta tendència va començar com una forma de reduir costos s'ha convertit en una variable quantitativa, portant a l'actualitat a un 77% de les empreses Espanyoles a externalizar part dels seus processos de forma habitual convertint-se en especialistes en la seva parcel•la de la cadena de valor.