LA FIDELITZACIÓ DE CLIENTS

En la teoria i la practica el màrqueting s'ha centrat en atreure clients aquesta tendència està canviant ja que el valor del client és molt important en un mercat que s'enfronta a noves realitats, els canvis demogràfics, l'economia canviant, la innovació de la competència i la capacitat de moltes empreses comporten una escassetat de clients provocant una lluita per la seva participació en el mercat, per això els costos d'atreure nous clients són més elevats.

LA CLAU ÉS: MÀRQUETING PER RETENIR CLIENTS

Les empreses que estan desenvolupant programes de fidelització van en augment, desenvolupant una nova forma de visualitzar l'empresa i els seus plans d'aproximació al mercat: El Màrqueting Relacional.
El client és el nucli entorn del qual hauria de girar sempre la política de qualsevol empresa. Superades les teories que situen el producte com eix central, s'imposa un canvi radical en la cultura de les companyies cap a la retenció i fidelització del client, concebut aquest com el major valor de les organitzacions i davant del que se supediten tots els processos, inclosos els referents a la fabricació i selecció dels productes i serveis que s'oferten i, sens dubte, les relacions amb l'usuari.