QUE ÉS E-FIDELIA?


És un concepte empresarial concebut i desenvolupat per al coneixement i gestió dels clients de les PIME mitjançant l'externalització d'una activitat de valor afegit i amb estructura de Low-Cost perquè requereixi de pocs recursos de tresoreria.
e-fidelia...tenir, mantenir i conèixer els clients

L'estratègia del programa és analitzar, definir i implementar una estratègia per enfortir i conservar les relacions empresa-client a fi d'augmentar el número|nombre i qualitat de les transaccions.
El programa té dues grans segmentacions d'actuació:

• Conèixer, reconèixer i bonificar els millors clients, és a dir, aquells els volums de compra del qual, freqüència de compra, volum de la inversió, gestió comercial i antiguitat en la relació, són més valuosos per a l'organització.

• Els clients que no reuneixen aquestes característiques, es motiven perquè incrementin la seva facturació, a partir de la creació d'una relació més pròxima amb la generació de valors afegits.